Avoin tiede tekee tutkimuksen näkyvämmäksi

”Huh, hellettä”, ajatteli moni kulkiessaan läpi Skinnarilan kampusalueen kohti Lappeenrannan teknillistä yliopistoa (LUT) tiistaina 10.5.2016. Aamu alkoi poikkeuksellisen helteisenä, mutta hieno sää ei vähentänyt osallistujamäärää Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen koulutuksessa. Aihe oli Tutkimusprosessin avaaminen ja tilaisuuden puhujat tarjosivat näkökulmia avoimeen tieteeseen muun muassa juridiikan, tutkimushankkeiden, avoimen datan ja yritysyhteistyön kannalta.

keskusteluEsitykset herättivät keskustelua ja puheenvuoroja jaettiin runsaasti.

Älä piilottele aarteitasi!
Tilaisuuden alussa oli Maria Ruuskan (Kaskas Media) puheenvuoro sosiaalisen median roolista tutkimusprosessin avaamisessa. ”Some-taitoihin kannattaa panostaa”, muistutti Ruuska heti kärkeen ja korosti niiden olevan olennainen osa työelämätaitoja.

Case-esimerkkien kautta käytiin läpi sosiaalisen median hyödyntämistä tutkimuksen eri vaiheissa, kuten tutkimusaineiston keruussa, tutkimusprosessista viestimisessä sekä tulosten julkaisemisessa. Ruuska tarjoili myös hyviä käytännön vinkkejä muun muassa Wikipedian hyödyntämisestä tutkimuksesta kertomiseen. Lisäksi hän muistutti, että tutkijoiden tulisi ottaa haltuun SlideShare sekä ennen kaikkea Twitter, jossa toimittajat ja päättäjät ovat aktiivisesti mukana.

maria_r
”Jokaisen tutkijan pitäisi ottaa haltuun SlideShare”, Maria Ruuska.

Yritysyhteistyön tavoitteena win-win-tilanne
Yritysyhteistyöstä piti puheenvuoron Vesa Karvonen (LUT) kuvaten kattavasti eri toimijoiden, yliopisto – yritys – rahoittajat, tavoitteita yhteistyölle. Karvonen muistutti, että yhteistyöllä tavoitellaan tilannetta, jossa jokainen osapuoli saa jotain: yliopistot rahoitusta ja tutkimusaineistoa, yritykset tutkimuksen tuomaa kilpailuetua ja rahoittajat saavat tukea poliittisille tavoitteilleen.

Kommenttipuheenvuoron aiheeseen antoi Mika Hyrylä (UPM) korostaen avoimuuden ja liiketoiminnan yhteensovittamista.  ”Pelisäännöt kun sovitaan, niin voidaan tehdä hyvin monenlaista yhteistyötä”, tiivisti Hyrylä.

antti_h
Yritys-teemalla jatkoi myös Antti Herala LUT:sta kertoen avoimen datan hyödyntämisestä yritysmaailmassa.

helina_m
Toisenlaista näkökulmaa avoimeen tieteeseen toivat LUT:n Helinä Melkas (vas.) ja Lea Hennala puheenvuorossaan ”Nopeat kokeilut avoimessa tieteessä: lisää kestävyyttä digitalisaatioon?” Esittelyssä oli Lahden kaupungin kanssa tehty tutkimusyhteistyö Zora-palvelurobotin käytöstä.

Opetusmateriaali avoimeksi
Jussi Kasurinen (LUT) piti kattavan puheenvuoron avoimesta tieteestä opetuksen näkökulmasta. Aihetta sivutaan vielä varsin vähän avoimen tieteen tilaisuuksissa, joten puheenvuoro oli sitäkin tarpeellisempi. Kasurinen kannusti siirtämään opetusmateriaalia avoimeksi ja korosti sen mukanaan tuomia hyötyjä: kun materiaali on avoimesti saatavilla, sen tekemiseen panostetaan hieman enemmän ja lopputulos on laadukas. ”Avoimesta materiaalista luotu kurssi on helpompi ja halvempi toteuttaa niin sanotusti laadusta tinkimättä”, summasi Kasurinen.

Näkyvyyttä hän avasi esimerkillä omasta opetusmateriaalista ja sen saavuttamasta suosiosta. Siirrettyään aineiston avoimeksi Kasurinen on laskenut muun muassa sivustojen vierailumääriä sekä aineistojen latauskertoja. Kun hankittu näkyvyys muutetaan euromääräiseksi, voidaan todeta, että Kasurinen on tuonut yliopistolle näkyvyyttä aineistojensa avulla noin 0,5 miljoonan euron edestä kahden vuoden aikana.

Ansiokas puheenvuoro piti sisällään myös hyviä käytännön vinkkejä materiaalin avaamiseen ja muistutuksen Creative Commons -lisenssien käytöstä kurssimateriaaleissa.

jussi_k”Avoin tutkimus on näkyvää ja näkyvään tutkimukseen viitataan herkemmin”, Jussi Kasurinen (LUT)

Kommentteja kuulijoilta

”Tosi hyviä, lyhyitä ja monipuolisia tietoiskuja. Tulin kuulemaan mitä tukea tutkijat tarvitsevat, että osaisin asettua heidän asemaansa ja palvella heitä paremmin.”
Katja Jeulonen, LUT


emilia_l

”Kaikki toivovat, että avoimuus lisääntyisi, mutta siihen taidetaan suhtautua vielä hieman varauksellisesti.”
Emilia Laapio, Saimaan ammattikorkeakoulu


”Todella monipuolinen tilaisuus. Yritysyhteistyöstä kaipaisi vielä lisää esimerkkiä.”
Mikko Salo, LUT


johanna_n

”Tulin sivistymään. Hyvä kokonaisuus ja selkeni mihin kaikkeen avoin tiede vaikuttaa.”
Johanna Naukkarinen, LUT


”Tällaiset tilaisuudet tulisi olla osana tohtorikoulutusta.”
Juuso Marttila, Jyväskylän yliopisto


Lisätietoja:
avointiede.fi
Osaajakoulutusten tallenteet
(LUT:n tilaisuus: Koulutuskokonaisuus 5. Tutkimusprosessin avaaminen, Osaajakoulutus 10.05.2016 Lappeenranta)